Up

งานกิจการนักศึกษา

รายการเอกสาร กยศ.
รายการเอกสาร กรอ.
คำอธิบายรายการเอกสาร
ตัวอย่างเอกสาร
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสาร ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2562
บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสาร ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตราด และ สระแก้ว)
บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสาร ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ภาคตะวันออก (จันทบุรี และ ระยอง)
บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสาร ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ภาคกลาง
บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสาร ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสาร ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ภาคใต้
บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสาร ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ภาคเหนือ
 
 
Powered by Phoca Download

การตั้งค่าไวไฟ @KMUTNB

download

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com