คณะบริหารธุกิจ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

และโลจิสติกส์

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปริญญาโท

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

ปริญญาเอก

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

การตั้งค่าไวไฟ @KMUTNB

download

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com