logo1

ตราประจำมหาวิทยาลัย

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ
                      "พระมหามงกุฏ" ซึ่งเป็นพระบรมราชลัญจกร ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จ
                                พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย
 
Logo2

สีประจำมหาวิทยาลัย

             "สีแดงหมากสุก" เป็นสีประจำในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔                          ที่มหาวิทยาลัยอัญเชิญมาเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย
Logo3

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

"ต้นประดู่แดง"เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งแกร่งซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยดอกมีสีแดงเข้มเหมือนหมากสุกซึ่งตรงกับสีประจำมหาวิทยาลัยและจะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัยคือ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

การตั้งค่าไวไฟ @KMUTNB

download

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com